Alkohol och festival hänger ofta ihop. På flera av de stora festivalerna är alkohol en viktig ingrediens för ungdomarna. På konsertområdet är det ofta förbjudet att dricka, men i olika inhägnader säljs öl och vin. Där är det åldersgräns och kontrollerna är noggranna. Men att alkoholen bara får drickas på ett ställe betyder inte att de som har druckit endast får vistas där. Ute på konsertområdet rör sig väldigt många människor och en hel del har fått i sig för mycket. På camping om rådena brukar alkoholen flöda fritt. Där är det ingen som kollar om de som dricker har åldern inne eller om någon blir för full. Det brukar heller inte finnas någon som övervakar hur mycket alkohol man tar med sig in. Det gör att tonåringar som vill dricka kan göra det helt ostört. Och har man ingen egen alkohol finns det många som gärna delar med sig. Flera festivaler har alkoholproducenter som sponsorer vilket också signalerar för ungdomar att alkohol och festivaler hör ihop.

Ta reda på vad som gäller. Alla festivaler har olika regler kring åldersgränser och alkohol. Kolla upp vad som gäller på festivalen som din dotter eller son vill besöka. Det finns faktiskt en hel del drogfria evenemang som arrangeras speciellt för ungdomar. 

Håll kontakten. Se till att ditt barn har med sig en telefon eller går att kontakta om han eller hon är på festival. Ibland kan mobiltäckningen vara dålig när det är många människor på samma plats och det kan bli besvärligt att komma fram. Det kan också vara hög musik vilket gör det svårt att höra när telefonen ringer. Därför kan det vara bra att komma överens om några tider då ni kan höras av.

Prata om riskerna innan. Förbered ditt barn på de risker som finns på och runtomkring festivalen. Det handlar inte bara om att det kommer finnas alkohol och fulla personer. På festivaler vistas många olika människor på en och samma plats, och det är svårt både för ordningsvakter och besökare att hålla koll på allt som händer. Prata gärna om vad ditt barn kan komma i kontakt med, som exempelvis sexuella närmanden eller trakasserier, droger, våld och stölder.

 Transparent

Gör det lättare att säga nej. Hjälp din tonåring med anledningar till varför hon eller han inte ska dricka. Var tydlig med var du står och vad du oroar dig över. Ditt barn kommer kanske välja att dricka i alla fall, men studier visar att vad du säger spelar roll för hur det sedan blir. 

Åk tillsammans. Vill du inte låta ditt barn gå på festival själv kan du föreslå att du följer med. Det kan bli en rolig upplevelse att dela tillsammans och bra för relationen. Du måste inte vara som ett plåster som hänger med överallt, utan mer som en trygghet som finns där om något skulle hända.

Våga stå emot grupptrycket. Låt inte ditt barn åka på festival bara för att alla andra får. Många föräldrar känner sig oroliga över att deras barn kommer hamna utanför om de inte följer med. Det är inte alls säkert att det blir så. Ingen – oavsett ålder – kan vara med på allt här i livet, och det kan vara bra att inse det ganska tidigt.