Alkoholkonsumtionen minskarUnder slutet av 70-talet och under 80-talet minskade drickandet. Men på 90-talet ökade drickandet och år 2000 drack killarna i nian 5,4 liter ren alkohol, vilket är den högsta volymen som uppmätts. För tjejerna var siffrorna som högst 2005 då de låg på 3,3 liter ren alkohol (bortsett från startåret 1977 då volymen var ännu högre). De senaste tio åren har årskonsumtionen minskat, från 4,4 liter 2006 till dagens 1,1 liter bland pojkar. Bland flickorna har konsumtionen sjunkit från 3,0 liter till 1,1 liter under samma period. Årskonsumtionen bland eleverna i gymnasiets årskurs 2 har också minskat över tid och uppgår år 2017 till drygt 3,1 liter.

 

ANDELEN SOM DRICKER MYCKET OCH OFTA MINSKAR. Hur mycket ungdomar dricker varje år ger inte hela bilden. Det är också viktigt att titta på hur många som dricker på ett riskabelt sätt, när de dricker. På frågan om intensivkonsumtion av alkohol minst en gång per månad (en flaska vin eller en halv flaska sprit eller fyra starköl vid samma tillfälle) svarade 8 procent av eleverna i nian att de intensivkonsumerar. Motsvarande andel i gymnasiets årskurs 2 var 25 procent år 2017. Det är betydligt färre än för tio år sedan, det är killarna som har minskat mest och det är de lägsta uppmätta nivåerna sedan mätningarnas början.

De vanligaste problemen. I sina årliga undersökningar bland skol elever ställer Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, också frågor om vilka problem ungdomar upplevt i samband med alkohol. Här är några av de vanligaste svaren bland elever i nian och årskurs 2 på gymnasiet som druckit alkohol de senaste 12 månaderna:

Upplevda problem i samband med alkohol, elever i årskurs 9 och efter kön, 2015.