Rör dig ute på stan. Där ungdomar finns är det bra om det också finns vuxna. Det finns många ungdomar som inte har särskilt många vuxna att prata med eller som tycker det är enklare att prata med någon som de inte känner. På många ställen i Sverige finns organiserad nattvandring. Kolla med din kommun, skola eller sök på nätet. Men du behöver inte vara med i en nattvandrarförening för att befinna dig ute på stan. Ju fler vuxna som rör sig ute på kvällarna, desto bättre. Man kan ju ta en promenad eller gå på bio.

Prata med andra föräldrar.Det är ofta ett stort stöd att prata med någon som befinner sig i samma situation. Det är också viktigt för ungdomar att veta att det finns vuxna som bryr sig. Om föräldrar i skolan kommit överens om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sanno likhet till att tonåringarna dricker mindre. Ett bra tillfälle att prata ihop sig kan vara på skolans föräldramöte. Kanske kan ni också komma överens om rimliga tider, hur barnen ska hämtas, vad man gör om någon är ensam hemma och mycket annat.

Inspireras av andras initiativ. Massvis av människor runt om i Sverige engagerar sig i aktiviteter för att förebygga eller begränsa alkoholens skadeverkningar. IQ samlar många av dessa initiativ på iq.se i form av olika IQ-projekt. Det spelar ingen roll om aktiviteten är stor eller liten. Målet är att fler ska bli inspirerade att göra något. Många initiativ handlar just om ungdomar. 

Gå med i IQs nätverk. Arbetar du med att skapa en smartare syn på alkohol kan du bli en del av IQs nätverk. IQ bjuder in till träffar och hjälper till att sprida dina och andras erfarenheter vidare. Alla är välkomna, oavsett om du arbetar inom ideell, privat eller offentlig sektor.