TOBAK – SNABBT BEROENDEFRAMKALLANDE. Precis som alkohol ökar nikotin produktionen av dopamin. Det gör att man känner sig glad och mår bra. Men nikotin är ännu mer beroendeframkallande än alkohol. Tidigare har man trott att de som blir beroende av nikotin är de som använder tobak varje dag. Men forskning visar att man som tonåring kan bli beroende av nikotin även om man bara röker eller snusar på helgerna. Nikotin kan ge ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och sämre kondition. Minne och inlärning påverkas också negativt.

RÖKNING OCH SNUSNING. 8 procent av killarna och 13 procent av tjejerna i nian – och 23 procent av minderåriga gymnasieelever – klassas som rökare. Fler än 6 av 10 av rökarna vill sluta, men de flesta av dem svarar att det ska ske »i framtiden«. Som tonåring är det svårt att förstå att det kommer bli besvärligare för varje år och att det till slut kan vara bland det svåraste man kan göra. Andelen snusare har minskat stadigt de senaste tio åren. Enligt 2017 års undersökning klassas 9 procent av killarna och 2 procent av tjejerna i nian som snusare. Motsvarande andel bland gymnasieelever är 22 procent av killarna och 6 procent av tjejerna. 

FÖRÄLDRAR OCH TOBAK. Du som är vuxen och som röker eller snusar kan såklart fortsätta med det. Men försök ändå argumentera för att ditt barn inte ska börja göra det. Och vem vet, kanske kan den eventuellt förestående diskussionen vara ett bra skäl för dig att sluta själv.

Cannabis - Den vanligaste narkotikan.  Cannabis (marijuana eller hasch) är den i särklass vanligaste narkotikan i Sverige. Andelen ungdomar som röker cannabis har legat på ungefär samma nivå sedan 1990-talet. I 2017 års undersökning hade 7 pro- cent av killarna i nian och 5 procent av tjejerna provat narkotika. Jämfört med niorna är det nästan tre gånger så vanligt att eleverna i gymnasiets årskurs 2 använt narkotika (20 procent av killarna och 14 procent av tjejerna). Av dessa hade 90 procent av eleverna i nian och 95 procent av gymnasieeleverna rökt just cannabis.

ALL NARKOTIKA ÄR OLAGLIG. I Sverige är det olagligt att köpa, sälja, använda, framställa eller inneha narkotika. I ett fåtal andra länder ser man idag en mer tillåtande syn på cannabis, men i Sverige är den olaglig – för både unga och vuxna.

VAR FÅR DE NARKOTIKA IFRÅN? Vanligast för elever som använt narkotika, är att få tag på den via kompisar och pojkvänner eller flickvänner. Hälften i nian och 64 procent bland gymnasieeleverna anger den källan. Näst vanligast är langare eller bekanta. Ju oftare man använder narkotika, desto vanligare är det att man köper från langare eller beställer via internet.

HUR PÅVERKAS KROPPEN? Cannabis och andra sorters narkotika påverkar hjärnan. Man får koncentrationssvårigheter, sämre minne och försämrad inlärningsförmåga. Dåligt för vem som helst, men kanske allra värst för någon som går i skolan. Dessutom är unga människors hjärnor extra känsliga vilket gör att de skadas än mer än vuxna.

KAN MAN BLI BEROENDE? Absolut. Ungefär 1 av 10 som någon gång använt cannabis, och 1 av 6 som börjar bruka cannabis i tidig ålder, utvecklar ett beroende. Bland de som brukar dagligen utvecklar var tredje ett beroende.

Läkemedel. Många läkemedel är klassade som narkotika eftersom de kan framkalla rus och beroende. 4 procent av niondeklassarna och 5 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 har någon gång använt sömn-/lugnande medel eller smärtstillande läkemedel utan läkarordination. Cirka 3 procent av eleverna i års kurs nio och 5 procent av gymnasieeleverna har kombinerat alkohol med receptfria eller receptbelagda läkemedel i berusningssyfte. Att ha gjort detta är nästan dubbelt så vanligt bland tjejer jämfört med killar.
Tips på organisationer att kontakta för mer information om andra droger hittar du här.