Prata om det. Berätta för ditt barn hur du tänker kring alkohol och drickande. Prata om varför du dricker och hur det kommer sig att vuxna får dricka, men inte barn. Det är också en sak att ta ett glas vin till maten och en helt annan att dricka sig full. Öppna för en diskussion så att du kan hjälpa ditt barn att hitta sina egna åsikter.

Våga vara vuxen. Var tydlig med att tonåringar inte ska dricka. Att vuxna gör det är en annan sak – de får ta eget ansvar. Ge inte efter för att du är orolig över att det ska bli bråk eller för att det är jobbigt med konflikter. Det är du som är vuxen – alltså är det viktigt vad du tycker och du måste ta ansvar genom att bestämma. 

Ta hjälp om det behövs. Dryckesvanor går lätt i arv. Barn som växer upp i familjer där det finns ett missbruk eller alkoholproblem är en riskgrupp. Både familjesituationen och det ärftliga påverkar konsumtionen. Var femte elev i nian har upplevt att någon av föräldrarna druckit för mycket alkohol och 1 av 10 uppger att de har velat gömma eller hälla ut alkohol som funnits hemma. Om någon i familjen har problem med sitt drickande finns hjälp att få, både för tonåringen och för den vuxne. På alkoholprofilen.se och 1177.se kan du svara på några enkla frågor och få ett hum om hur det ligger till med din egen konsumtion. Testa gärna. Det kan vara intressant av alla möjliga skäl. Tips på organisationer att kontakta för stöd och mer information hittar du här.