TONÅRSPARLÖREN 2012.
Statens folkhälsoinstitut

TONÅRSPARLÖREN 2013, 2014, 2015 och 2016
Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap, 2016.
FULLAST PÅ FACEBOOK, 2012.
SOCIALA MEDIER – ALKOHOLREKLAM I NYA KLÄDER, 2010. 
IQ-initiativet

CANNABIS – OM SPRIDNINGEN, SKADEEFFEKTERNA, SAMBANDEN MED TOBAK OCH HUR MISSBRUK KAN FÖREBYGGAS, 2012.
Statens folkhälsoinstitut

Nationella folkhälsoenkäten, 2016.
CANNABIS – LÅT FAKTA STYRA DINA BESLUT 2015.
Folkhälsomyndigheten

SKOLELEVERS DROGVANOR 2013, 2014, 2015 och 2016
Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015.
UNGAS FRÅGOR OM ALKOHOL OCH DROGER – DRUGSMART 2013.

Centralförbundet för alkohol- och narkotika­upplysning (CAN)

NATIONELLA TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN, 2016.
Tid för brott, 2014.

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Trafikverkets djupstudier, 2015.
Trafikverket

IDROTT OCH ALKOHOL, 2012.
Undersökning genomförd av Xtreme Nordic på uppdrag av IQ

MEDIEBAROMETERN 2011.
Nordicom

SVENSKARNA OCH INTERNET 2016. 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)

Barn är härmapor, 2012. Baserad på en studie från Statens folkhälsoinstitut (Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem, 2008).
Systembolaget