Kompisar eller andra vuxna. Vanligast är att tonåringar får alkohol från pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon – i nian anger 16 procent av killarna och 25 procent av tjejerna detta 2017. Motsvarande andel bland elever i gymnasiets årskurs 2 är 27 procent av killarna och 46 procent av tjejerna. På andra plats kommer annan vuxen som köpte ut, 18 procent av eleverna i nian och 19 procent av gymnasieeleverna uppger detta. 

Hemifrån. På tredje plats kommer barnets egna föräldrar. 10 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna i nian, och 20 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2, har fått den av sina föräldrar.

Spritsmuggling. Av de elever i nian som druckit smugglad alkohol, fick 31 procent alkoholen från pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon. 33 procent fick alkohol från en annan vuxen som köpte ut eller sålde. Alkoholen är oftast billig, vilket gör att ungdomar kan köpa desto mer. I nästa kapitel hittar du mer om olaglig alkohol.